Skip to main content

Alle informatie
over onze
ANBI Status

Onze Doelstelling

 

De stichting heeft als doel technologie en methodes te vinden, ontwikkelen, implementeren en op te schalen, die ondersteunend zijn aan het streven om zo veel mogelijk mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen te laten participeren in de samenleving. De stichting richt zich verder op al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uittreksel KvK

Hier kan je een uittreksel van onze KvK downloaden.

Download KvK

Financieel

Hier kan je het financiële verslag van 2022 downloaden.

Download financieel verslag

Activiteiten

Hier kan je ons laatste activiteiten verslag downloaden.

Download Activiteitenverslag