Lespakket Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het LOB lespakket bestaat uit 13 lessen over beroepen- en werkoriëntatie, gecombineerd met gaming en VR.

Pakket voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het lespakket faciliteert 13 lessen van een uur. In de lessen ontdekken leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs waar hun interesses liggen voor toekomstige banen.

Het lespakket kan worden ingezet tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het pakket is opgebouwd uit drie blokken:

  • kiezen (kiezen in het algemeen)
  • verkennen (kiezen van een baan)
  • reflecteren (reflecteren op het geleerde)

De loopbaancompetenties van Marinka Kuipers vormen de basis, waarbij we inzoomen op de kwaliteitenreflectie en de motievenreflectie.

Het keuzeproces in het lespakket is gebaseerd op de theorie van Kahneman. Deze geeft aan dat keuzes soms intuïtief worden gemaakt en soms doordacht. Daarvoor heeft de mens twee ‘systemen’. Beide systemen spreken we in de lessen aan.

Technologie

Het lespakket maakt gebruik van innovatie en moderne technologie.

Job or Not app

De app bij het pakket laat gebruikers intuïtief swipen voor hun voorkeuren. Op basis van deze keuzes ontstaat een top vijf van functies, die goed bij de persoon passen.

Werkomgeving ontdekken met VR

Ook verkennen we grondig negen werkomgevingen (bijvoorbeeld ‘een reis door de techniek’) , waarbij mensen functies in VR kunnen bekijken. Zo nodigen we mensen uit om doordacht keuzes te maken die bij hen passen.

Het LOB lespakket bestaat uit:

13 lessen over 3 thema’s

Uitgebreid lespakket, met inclusieve technologie.

Kiezen, verkennen, reflecteren

De drie LOB-thema's: kiezen, verkennen, reflecteren.

Individuele invulling door docenten

Docenten kunnen het pakket naar eigen inzicht aanpassen.

Flexibel en modulair

Het pakket is op verschillende manieren aan te passen.

8 werkbladen

Het pakket bevat werkbladen voor de leerlingen.

3 handleidingen voor docenten

Uitgewerkte handleidingen bij de training.

10 presentaties

Het pakket bevat presentaties voor in de klas.

Training voor uitvoerende docenten

Training en ondersteuning voor docenten.

Voordelen voor de school

Door het gebruik van de technologische tools, zoals de keuze-app en een VR-toepassing, sluiten de lessen goed aan bij de beleefwereld van de jongere. Dat helpt hen ’bij de les te blijven.’

Modern

Een modern pakket van LOB-lessen.

Doelgroep

Voor leerlingen van VSO-, Pro- en Entree-scholen.

Theorie

Gebaseerd op diverse wetenschappelijke theorieën.

Presentaties

Met uitgewerkte PowerPoint-presentaties voor docenten.

Job or Not

Met toegang tot de Job or Not app.

Inclusieve technologie

Met VR- brillen en een bijbehorende tablet.

Wil je meer weten? Neem contact op met Michel Starreveld

Tel: 06-44571340.